Wanneer je je goed in de ander in kunt leven en gevoelig bent voor de energie van anderen dan kan het wel eens zijn dat je er vaker voor kiest om er voor de ander te zijn of misschien om jezelf af te sluiten van de ander, in plaats van er voor jezelf te zijn. Lees onderstaande zinnen eens door en kijk eens met welke zin of zinnen bij jou iets oproepen?

Waar mag jij meer JA zeggen tegen jezelf? Schrijf ze over op een briefje waar je ze af en toe eens na kunt lezen. En misschien verzin jij er nog wel meer! Deel je ze dan met ons? Wij zijn erg benieuwd <3

 1. Ik heb het recht grenzen te stellen en nee te zeggen.
 2. Ik heb het recht mijn eigen grenzen te bepalen.
 3. Ik heb het recht te denken wat ik denk.
 4. Ik heb het recht te doen of te laten wat ik noodzakelijk vind.
 5. Ik heb het recht te voelen wat ik voel.
 6. Ik heb het recht mijn mening te uiten.
 7. Ik heb het recht mezelf tegen emotioneel letsel te beschermen.
 8. Ik heb het recht op eigen beslissingen.
 9. Ik heb het recht de verantwoordelijkheid voor de gevoelens en gedachten van andere mensen te weigeren.
 10. Ik heb het recht zelf te bepalen hoe en wanneer en waar ik door wie aangeraakt wil worden.
 11. Ik heb het recht te bepalen hoe en met wie ik contact wil hebben.
 12. Ik heb het recht op eigen tijd en eigen ruimte.
 13. Ik heb het recht om fouten te maken.
 14. Ik heb het recht zelf te oordelen over mijn gedrag, gedachten en gevoelens; voor de consequenties ervan ben ik alleen verantwoordelijk.
 15. Ik heb het recht geen excuses of verklaringen voor mijn gedrag te geven.
 16. Ik heb het recht zelf te bepalen of ik een oplossing moet zoeken voor andermans problemen.
 17. Ik heb het recht van mening te veranderen.
 18. Ik heb het recht fouten te maken en er zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.
 19. Ik heb het recht te zeggen: ik weet het niet
 20. Ik heb het recht onlogisch te zijn bij het nemen van beslissingen.
 21. Ik heb het recht te zeggen: ik begrijp het niet
 22. Ik heb het recht te zeggen: dat kan me niet schelen
 23. Ik heb het recht om gelukkig te zijn
 24. Ik heb het recht om mezelf te zijn